Bedrijf aanmelden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door AlmereGids (een merk van 1Almere). Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op dinsdag 6 augustus 2019.

AlmereGids heeft ten alle tijden het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder enige verdere kennisgeving aan diegenen die gebruik maken van de website en/of diensten van AlmereGids.

1.0 Begrippen en definities

 • 1.1 Aanbieder: AlmereGids (een merk van 1Almere);
 • 1.2 Gebruiker: diegenen die gebruik maken van de diensten en/of website van AlmereGids;
 • 1.3 Onderneming: Stichting, vereniging, bedrijf of particulier die in de gids wordt opgenomen;
 • 1.4 Website: de website van AlmereGids, https://www.almeregids.nl/;
 • 1.5 Social media: de social media kanalen van 1Almere en AlmereGids als Twitter, Facebook en YouTube.

2.0 Gebruik van de website

 • 2.1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico;
 • 2.2 De Aanbieder gebruikt op haar Website in eerste instantie alleen noodzakelijke en functionele cookies, wel wordt er een cookie-melding weergegeven omdat sommige advertenties en/of video’s die worden geplaatst door externe partijen cookies kunnen vereisen;
 • 2.3 Aanbieder heeft het recht om bij onjuist gebruik of misbruik van de Website van Aanbieder door Gebruiker de toegang tot de Website voor Gebruiker te ontnemen.

3.0 Advertenties

 • 3.1 Aanbieder gaat bij plaatsing van advertenties zo objectief mogelijk te werk.
 • 3.2 Desalniettemin staat het Aanbieder vrij om advertenties eerst te controleren en te beoordelen op inhoud die in strijd is met bepalingen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden of inhoud die in strijd is met de wet. Dit geldt ook voor publicaties van Onderneming. Deze worden beschouwt als advertenties.
 • 3.3 Het staat de Aanbieder vrij om content en inhoud van advertenties te weigeren van publicatie als inhoud in strijd is met de Algemene Voorwaarden of de wet. Dit geldt ook voor publicaties van bedrijven in de online gids.

4.0 Betalingen

4.1 Aanbieder hanteert standaard een betaaltermijn van 14 dagen na datum van de factuur;

4.2 Wanneer een factuur niet binnen de betaaltermijn (standaard van 14 dagen) is voldaan, staat het Aanbieder vrij om de aanvraag van Onderneming voor publicatie in de online gids in te trekken. Dit houdt in dat de aanmelding door een organisatie of bedrijf niet op de website wordt geplaatst. De Gebruiker heeft dan ten alle tijde de mogelijkheid om een nieuwe aanmelding te plaatsen.

4.3 Aanbieder werkt bij plaatsing van advertenties en publicaties van Onderneming uitsluitend met vooruitbetalingen per bank;

4.4 Op dat wat de Aanbieder aanbiedt, is geen herroepingsrecht van toepassing;

4.5 Na 11 maanden na de aanmelding van Onderneming stuurt Aanbieder een nieuwe factuur voor het komende jaar. Wanneer de factuur niet binnen de betaaltermijn (standaard van 14 dagen) is voldaan, staat het Aanbieder vrij om de publicatie over Onderneming in de online gids te verwijderen van Website als de periode van één jaar (12 maanden) na de vorige betaling door Onderneming is verstreken.

5.0 Wijzigingen

5.1 Het staat Aanbieder vrij het product of de diensten op elk moment te wijzigen, aan te passen of stop te zetten om welke reden dan ook zonder teruggave van geld of een vergoeding.

5.2 Aanbieder heeft alleen het recht Onderneming uit de gids te verwijderen als de periode waarvoor Onderneming heeft betaald, om in de gids te staan, is verstreken. Dit betreft een periode van één jaar (12 maanden).

6.0 Reviews

5.1 Via Website en Social media biedt de Aanbieder de Gebruiker een plek om te reageren;

5.2 Aanbieder heeft te allen tijde het recht om geplaatste reviews van Gebruiker te verwijderen om welke reden dan ook;

5.3 Aanbieder heeft te allen tijde het recht om Gebruiker te blokkeren om welke reden dan ook;

5.4 Bij het plaatsen van reviews is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de inhoud;

5.5 Aanbieder streeft ernaar om reviews zo snel mogelijk te modereren op inhoud;

5.6 Aanbieder streeft ernaar om discriminerende, scheldende, seksueel getinte of andere reviews, die in strijd zijn met de wet en de algemene normen en waarden, te verwijderen;

5.7 Een website ban als gevolg van een door Aanbieder verwijderde review, kan niet teruggedraaid worden;

5.8 Aanbieder verwijdert reviews als Gebruiker of Onderneming hierom verzoeken.

7.0 Copyright

6.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook;

6.2 Het staat Aanbieder vrij om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Gebruiker als blijkt dat content toch vermenigvuldigd, gekopieerd of gebruikt wordt zonder schriftelijke toestemming van Aanbieder.

6.3 Inhoud dat door Gebruiker of Onderneming aan Aanbieder wordt ingezonden, mag zonder toestemming worden gebruikt door Aanbieder. Tenzij de Gebruiker of Onderneming expliciet toestemming hiervoor heeft geweigerd;

6.4 Inhoud dat door Gebruiker of Onderneming aan Aanbieder wordt ingezonden, moet rechten vrij zijn. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele copyrightschending door Gebruiker of Onderneming.

8.0 Slotbepalingen

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.